Medische onderzoek | Enqueteplein.nl
+ BIG . offarchitecture . PARC . new multidisciplinary research centre .  Paris

Snel geld verdienen

Verdien tot €7 per ingevulde enquete


Medische onderzoek

Medisch onderzoek geld verdienen

Deelnemen aan medische onderzoeken voor geld

Wellicht wist je al dat je geld kunt verdienen door deel te nemen aan enquêtes van verschillende organisaties. Weet je echter ook dat je geld kunt verdienen met medische onderzoeken? Er worden regelmatig oproepen gedaan vanuit ziekenhuizen of laboratoria, waar men zoekt naar proefpersonen voor het testen van bepaalde medische middelen. Hoewel het je misschien interessant lijkt om deel te nemen aan dergelijke onderzoeken, is het belangrijk om te weten dat je een bepaald risico loopt. Medische middelen worden vooraf uitgebreid onderzocht, maar zijn nooit eerder op mensen getest. Je kunt dus last krijgen van bijwerkingen als je deelneemt aan dergelijke onderzoeken.

De werking van medische onderzoeken voor geld

Bij een medisch onderzoek voor geld dien je eerst bij een onderzoekspraktijk langs te gaan, die op verschillende plekken in Nederland zitten. Zo kun je kiezen voor PRA of QPS in de buurt van Groningen, of CHDR in de omgeving van Leiden. In sommige gevallen worden er ook vanuit ziekenhuizen medische onderzoeken voor geld aangeboden. Houdt voor deze onderzoeken de plaatselijke krant in de gaten. Een onderzoek bij een ziekenhuis is vaak echter anders dan in deze onderzoekspraktijken. Het verschil zit in het feit dat je bij medische onderzoeken binnen deze onderzoekspraktijken vaak een nachtje moet blijven, terwijl dit bij medische onderzoeken in het ziekenhuis niet per definitie hoeft.

Het is sterk van het medisch onderzoek afhankelijk hoelang je in de praktijk moet verblijven. In uitzonderlijke gevallen kan dit gedurende een periode van een maand zijn, waarbij je tijdens deze maand voortdurend gemonitord zal worden door onderzoekers. Tijdens je verblijf krijg je eens in de zoveel tijd (uren, dagen of weken) een medicijn toegediend. Bij de helft van de deelnemers is dit een echt medicijn, bij de andere helft een placebo. Onder een placebo verstaan wen een nepmedicijn die geen werkzame stoffen bevat. Zo kan het effect van het medicijn wat die stoffen wel bevat beter getest worden. Een onderzoeker kan de resultaten van beide deelnemers immers vergelijken.

Voorbeelden van medische onderzoeken

Medische onderzoeken voor geld komen in tal van verschillende soorten voor. Zo worden er bijvoorbeeld onderzoeken uitgevoerd om medicijnen tegen depressies te testen, medicijnen tegen diabetes en trombose, enzovoorts. De meeste zware medicijnen zullen nooit tijdens een dergelijke medisch onderzoek getest worden. Neem bijvoorbeeld medicijnen voor het bestrijden van kanker, die voornamelijk getest worden op zieke patiënten.

De vergoeding die je voor deze medische onderzoeken krijgt hangt af van de periode dat je opgenomen moet worden en het aantal testen dat zal worden uitgevoerd. Over het algemeen ligt een vergoeding voor medisch onderzoek al snel op zo’n 100 tot 200 euro per dag. Ook kun je in veel gevallen een reisvergoeding krijgen als je bijvoorbeeld niet in de buurt van Leiden of Groningen woont.

Meedoen aan medische onderzoeken voor geld

Het is niet zonder meer mogelijk om deel te nemen aan de medische onderzoeken voor geld. Vaak gelden er bepaalde voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Er kunnen immers medische onderzoeken worden opgestart voor een specifieke doelgroep, waarvoor je mogelijk niet in aanmerking komt. Vaak wordt voorafgaand aan het onderzoek een medische keuring uitgevoerd, om te kijken of je gezond en vitaal genoeg bent voor het onderzoek.

Als je deel wilt nemen aan een medisch onderzoek voor geld dien je jezelf vooraf aan te melden bij een van de onderzoeksinstanties. Zij zullen je vervolgens een informatiepakket toesturen met meer informatie over het uit te voeren onderzoek en de medische keuring die hieraan voorafgaat. Kijk eens op de websites van de organisaties om te zien welke medische onderzoeken binnenkort zullen worden uitgevoerd.

Veiligheid van medische onderzoeken

In Nederland is de gezondheidszorg en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen zodanig goed geregeld, dat medicijnen pas op mensen mogen worden getest als aan uiterst strenge voorwaarden is voldaan. Zo wordt er eerst jaren in een laboratorium gekeken naar de bijwerkingen en het effect van medicijnen op dieren, totdat er duidelijk is aangetoond dat het medicijn verder onderzoek waard is. Na het leveren van dit bewijs moet het medicijn nog worden goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). Op deze manier wordt de veiligheid van deelnemers aan medisch onderzoek gewaarborgd.

Houd er echter rekening mee dat je tijdens het medische onderzoek last kan krijgen van bijwerkingen. Deze bijwerkingen treden bij 10-20% van de deelnemers op en zijn vaak niet ernstig. Je kunt denken aan diarree, hoofdpijn, misselijkheid, enzovoorts. De kans op ernstige bijwerkingen bestaat altijd, maar is zeer gering. In de wet is vastgelegd dat proefpersonen maar eens per drie maanden deel mogen nemen aan medisch onderzoek, zodat het lichaam de tijd heeft om te herstellen. Als je kiest voor de deelname aan een medisch onderzoek voor geld wordt dit in een grote database vastgelegd. Alle onderzoeksinstanties hebben toegang tot deze database om te kunnen controleren of iemand al eerder aan een medisch onderzoek heeft deelgenomen.

Stoppen tijdens een lopend onderzoek

Als proefpersoon binnen een medisch onderzoek voor geld heb je altijd het recht om tijdens het onderzoek te stoppen. Dit kan zowel met bijwerkingen, als ook in een situatie waarbij je geen last van bijwerkingen hebt. Je krijgt in zo’n geval een vergoeding voor de dagen die je tot het moment van stoppen in de onderzoekspraktijk bent geweest.

Tip!

Verdien tot €7 per ingevulde enquête. Schrijf je nu gratis in bij Enqueteplein.nl